73% Polaków przy zakupie samochodu wybrałoby pojazd hybrydowy lub elektryczny

Podziel się tym wpisem:

Autor: Zespół GreenLab

73% respondentów z Polski odpowiedziało, że przy zakupie samochodu wybrałoby pojazd hybrydowy lub elektryczny. Wynik ten jest o 46 pkt proc. wyższy niż odsetek Polaków, którzy w następnej kolejności kupiliby samochód z silnikiem benzynowym lub diesla (27%). Z powyższych 73% badanych 46% wybrałoby pojazd hybrydowy, a 27% – elektryczny.

  • 27% osób rozważających zmianę samochodu w Polsce przy kolejnym zakupie wybrałoby pojazd z silnikiem benzynowym lub diesla, a 73% – pojazd hybrydowy lub elektryczny.
  • 82% respondentów z Polski ma poczucie, że robi wszystko, co mogą w swoim życiu codziennym, żeby przeciwdziałać zmianie klimatu, jednak większość z nich uważa, że inni mieszkańcy ich kraju nie postępują w taki sam sposób.
  • Badanie wykonano w ramach drugiej edycji ankiety dotyczącej klimatu za lata 2021-2022 opublikowanej przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI).

W przypadku pojazdów elektrycznych i pojazdów z silnikiem benzynowym wynik ten jest w Polsce nieco niższy niż średnia w Europie Wschodniej (kupno pojazdu elektrycznego rozważyłoby 27% Polaków i 30% mieszkańców Europy Wschodniej, a pojazd z silnikiem benzynowym lub diesla wybrałoby 27% Polaków i 29% respondentów z krajów Europy Wschodniej). Respondenci z Polski chętniej wybraliby natomiast pojazd hybrydowy (46% Polaków wobec 42% respondentów z Europy Środkowej i Wschodniej).

Ogółem w Europie osoby rozważające kupno samochodu wybierają przede wszystkim pojazdy hybrydowe (39%), drugie miejsce zajmują pojazdy z silnikiem benzynowym lub diesla (33%), a trzecie – pojazdy elektryczne (28%). Dla porównania w Chinach osoby rozważające kupno samochodu najchętniej wybrałyby pojazd elektryczny (44%).

Pomimo oczywistych różnic pokoleniowych Polacy coraz częściej zmieniają swoje nawyki konsumpcyjne i zachowania na bardziej odpowiedzialne i przyjazne dla środowiska, aby przeciwdziałać zmianie klimatu. Zmiany indywidualnych zachowań wskazują na to, że ludzie w każdym wieku chcą bardziej angażować się w swoim życiu codziennym w działania sprzyjające łagodzeniu kryzysu klimatycznego. Intencje te wybrzmiały podczas konferencji klimatycznej COP26 i są wyraźnym wskaźnikiem poparcia dla naszych dalszych wysiłków na rzecz promowania zielonej transformacji. Rolą EBI jako banku klimatycznego Unii Europejskiej jest finansowanie projektów w dziedzinie czystej energii, oszczędności energii, rozwiązań w zakresie zrównoważonej mobilności oraz innowacji, które pomogą ograniczyć wzrost temperatury do poziomu 1,5°C lub niższego – powiedziała wiceprezes EBI Teresa Czerwińska, cytowana w komunikacie.

Źródło: ISBnews