BOŚ jako pierwszy polski bank dołącza do proklimatycznej inicjatywy w ramach strategii ESG

Podziel się tym wpisem:

Autor: Zespół GreenLab

Bank Ochrony Środowiska, w ramach realizacji strategii ESG, jako pierwszy polski bank dołączył do inicjatywy Science Based Targets, która definiuje i promuje najlepsze praktyki w zakresie wyznaczania celów w oparciu o wiedzę naukową, podał bank. Celem SBTi jest również promocja działań zmierzających do ochrony klimatu, w tym do obniżenia śladu węglowego.

  • BOŚ dołączył do grona ponad 70 instytucji finansowych na świecie, które publicznie zadeklarowały wyznaczenie celu w ramach SBTI.


„Dołączenie do inicjatywy jest kolejnym krokiem w realizacji ambitnej strategii BOŚ, zakładającej osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2030 r. Wsparcie ekspertów i know-how organizacji pomoże BOŚ w sposób zgodny z międzynarodowymi standardami ocenić wpływ swojej działalności na środowisko. Audyt obejmie także emisje związane z portfelem banku. Dzięki temu bank będzie mógł skutecznie realizować swój plan redukcji emisji oraz raportować jego postępy” – czytamy w komunikacie.

SBTi jest międzynarodowym partnerstwem pomiędzy Carbon Disclosure Project (CDP), programem ONZ „Global Compact” (UNGC), Światowym Instytutem Zasobów (WRI) i Światowym Funduszem na rzecz Przyrody (WWF), którego celem jest promocja działań zmierzających do ochrony klimatu, w tym do obniżenia śladu węglowego.

Cele wyznaczone na podstawie wiedzy naukowej to cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, które są zgodne z poziomem dekarbonizacji wymaganym do realizacji Porozumienia Paryskiego ograniczenia globalnego ocieplenia znacznie poniżej 2°C w porównaniu do epoki przedprzemysłowej oraz kontynuowania wysiłków na rzecz ograniczenia ocieplenia do 1,5°C. – informuje BOŚ.

SBTI promuje wyznaczanie celów środowiskowych popartych wiedzą naukową. Organizacja posiada wysokie standardy oraz szczegółowe wymogi dotyczące wyznaczania i weryfikacji celów redukcji emisji. Te aspekty były szczególnie

BOŚ dołączył do grona ponad 70 instytucji finansowych na świecie, które publicznie zadeklarowały wyznaczenie celu w ramach SBTI.