Gdańsk – miasto, które najlepiej zarządza wodą w Polsce

Podziel się tym wpisem:

Autor: Zespół GreenLab

Znamy wyniki Water City INDEX 2021, popularnego rankingu miast, w którym ocenia się rozwój metropolii, dużych i średnich miast w Polsce pod względem efektywności gospodarowania zasobami wody. Gdańsk zajął pierwsze miejsce, wyprzedzając Kraków i Wrocław.

  • Gdańskie Wody jako pierwsze w Polsce wykonały symulację obciążającą powierzchnię miasta deszczem nawalnym.
  • Miasto prowadzi także inwestycje związane z naturalnym oczyszczaniem wód opadowych zanieczyszczonych spływem z powierzchni dróg. W tym celu wykorzystuje specjalne nasadzenia roślinności.


Gospodarowanie wodą staje się coraz poważniejszym wyzwaniem rozwojowym dla Polski. Pojawiają się sytuacje trudne związane z deficytem wody lub powodziami, a także poprawą jej jakości. Sięganie po wody głębinowe jest wyczerpywaniem strategicznych zapasów, a także wymaga dużych nakładów finansowych. Dlatego powinniśmy korzystać z wód napływowych, których w Polsce nie brakuje, o ile potrafimy prawidłowo z nich korzystać.

Współczesne działania w obszarze miejskich kryzysów wodnych nie polegają już wyłącznie na budowaniu zabezpieczeń przeciwpowodziowych, ale na tworzeniu wielopoziomowych systemów retencji (od małych rozwiązań, do dużej infrastruktury). Powinniśmy dążyć do uchwycenia zasobów wody, aby z jednej strony utrzymać walory środowiskowe, trzymać standardy ekologiczne, a z drugiej strony zaspokajać potrzeby użytkowników miast.

podkreśla Jerzy Hausner, jeden z inicjatorów opracowania indeksu

Gdańsk jako miasto nadmorskie i nadrzeczne potrafi odpowiadać na wyzwania jakie niesie presja cywilizacyjna. Gdańskie Wody jako pierwsze w Polsce wykonały symulację obciążającą powierzchnię miasta deszczem nawalnym. Zlokalizowano w ten sposób miejsca, które można wykorzystać jako obiekty małej retencji miejskiej. Miasto prowadzi także inwestycje związane z naturalnym oczyszczaniem wód opadowych zanieczyszczonych spływem z powierzchni dróg. W tym celu wykorzystuje specjalne nasadzenia roślinności.

Zmiana klimatu stawia przed nami zupełnie nowe wyzwania. Dlatego coraz częściej łączymy rozwiązania hydrotechniczne z wielofunkcyjną zielenią, tworząc sprzyjającą rekreacji i bioróżnorodności niebiesko-zieloną infrastrukturę.

mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska

Raport przygotowali eksperci firmy Arcadis oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przy współpracy Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie i Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej.

Źródło: Water City INDEX 2021