Komisja Europejska zatwierdza program w wysokości 173 mln euro na budowę punktów ładowania „elektryków” i stacji tankowania wodoru w Polsce

Podziel się tym wpisem:

Autor: Zespół GreenLab

W Polsce będzie mogła powstać sieć punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz stacji tankowania wodoru. W dniu dzisiejszym (29 października) Komisja Europejska zgodziła się na wdrożenie polskiego programu pomocowego w obszarze elektromobilności, a Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaakceptowała program priorytetowy.

  • Komisja uważa, że środek ten zachęci do bardziej powszechnego korzystania z pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych, a tym samym w znacznym stopniu przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2.


Realizowany w Polsce program o wartości 173 mln euro będzie promował paliwa alternatywne i zachęcał konsumentów do korzystania z bardziej ekologicznych pojazdów, nie zakłócając nadmiernie konkurencji. Przyczyni się to do redukcji szkodliwych emisji, co jest zgodne z celem Europejskiego Zielonego Ładu.

Wiceprzewodnicząca Wykonawcza, Margrethe Vestager

Celem programu jest stworzenie kompleksowej sieci infrastruktury ładowania pojazdów na trasach należących do transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T), a także na innych drogach w Polsce.

Program będzie dysponował budżetem w wysokości ok. 173 mln euro (800 mln zł) na lata 2021–2025 i składa się z dwóch części: 151 mln euro (700 mln zł) zostanie przeznaczone na inwestycje w stacje ładowania pojazdów elektrycznych, ze szczególnym naciskiem na stacje szybkiego ładowania i infrastrukturę ładowania poza miastami, natomiast 22 mln euro (100 mln zł) zostanie przeznaczone na budowę publicznie dostępnych stacji tankowania wodoru w ramach projektu pilotażowego.

Komisja uważa, że środek ten zachęci do bardziej powszechnego korzystania z pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych, a tym samym w znacznym stopniu przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 i zanieczyszczeń, zgodnie z celami UE w zakresie klimatu i środowiska oraz celami określonymi w Europejskim Zielonym Ładzie.