Podsumowanie prawniczej konferencji klimatycznej Climate Law and Governance Day 2021

Podziel się tym wpisem:

Autor: Zespół GreenLab

Zakończył się Szczyt Klimatyczny COP 26 w Glasgow, w ramach którego jednym z ważniejszych wydarzeń towarzyszącym jest największa światowa prawnicza konferencja klimatyczna Climate Law and Governance Day 2021. Fundacja GreenLab była partnerem tego globalnego wydarzenia i współgospodarzem panelu „Advancing the Just Transition through Law & Science Three Years from COP24”.  

 • W ramach eksperckiego panelu została podjęta próba zaprezentowania jakie innowacje, działania w obszarze legislacji i orzecznictwa, rozwoju kształcenia ekologicznego, nowych technologii w służbie klimatu, programów badawczych oraz jakie kooperacje pomiędzy głównymi aktorami sceny klimatycznej, zostały zaimplementowane i wdrożone po Szczycie Klimatycznym COP 24 w Katowicach, w celu zapewnienia sprawiedliwej transformacji.
 • Hybrydowa forma konferencji sprawiła, że łączna liczba uczestników z całego świata sięgnęła ponad 1 300 osób. 


Adw. Magdalena Stryja reprezentująca Fundację GreenLab oraz Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administracji, Naczelną Radę Adwokacką, Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach i CISDL kolejny już raz została zaproszona przez Przedstawicieli głównych organizatorów – Uniwersytet Cambridge oraz Centre for International Sustainable and Development Law – do pełnienia roli Przewodniczącej oraz do zorganizowania eksperckiego panelu  w ramach konferencji Climate Law and Governance Day 2021. Tym samym adw. Magdalena Stryja trzeci już raz – po Szczycie Klimatycznym COP 24 w Katowicach i COP 25 w Madrycie – merytorycznie i aktywnie uczestniczyła w tym globalnym wydarzeniu. 

Fundacja GreenLab znalazła się w gronie światowych instytucji – będących organizatorami, partnerami oraz patronami tego światowego wydarzenia – takich jak: Uniwersytet Cambridge, Uniwersytet Glasgow, Centre for International Sustainable Development Law (CISDL), Net Zero Lawyers Alliance, International Bar Association, Oxford University Press, Edward Edgar Publishing, Routledge, Cambridge University Press, Green Climate Fund, The World Bank, European Bank for Reconstruction and Development, UNEP (United Nation Environment Programme z siedzibą w Nairobi), UNDP (United Nation Development Programme z siedzibą w Nowym Jorku), Word Commission on Environmental Law, IDLO (International Development Law Organization). 

Ekspercki panel Advancing the Just Transition through Law & Science Three Years from COP24

Spośród 80 paneli tematycznym zgłoszonych z całego świata, tylko 16 w opinii Komitetu Programowego Konferencji prezentowało tak silny przekaz i wagę, że weszło do ostatecznego programu tego globalnego wydarzenia, a wśród nich nasz ekspercki panel Advancing the Just Transition through Law & Science Three Years from COP24 pod przewodnictwem adw. Magdaleny Stryji eksperta fundacji GreenLab. 

Opierając się na doświadczeniach Polski jako gospodarza COP24, w ramach eksperckiego panelu została podjęta próba zaprezentowania jakie innowacje, działania w obszarze legislacji i orzecznictwa, rozwoju kształcenia ekologicznego, nowych technologii w służbie klimatu, programów badawczych oraz jakie kooperacje pomiędzy głównymi aktorami sceny klimatycznej, zostały zaimplementowane i wdrożone po Szczycie Klimatycznym COP 24 w Katowicach, w celu zapewnienia sprawiedliwej transformacji.  

W trakcie panelu zostały przedstawione analizy i przemyślenia będące odpowiedzią na najbardziej kluczowe pytania stawiane dzisiaj, trzy lata po roku, w którym Polska i Katowice – po Kyoto i Paryżu – na stałe wspinały się w światową mapę klimatyczną będąc inicjatorem Deklaracji Sprawiedliwej i Solidarnej Transformacji oraz pełniąc rolę głównej sceny, na której został podpisany Pakiet Katowicki (Katowice Rulebook) – pierwsze globalne narzędzie wykonawcze do Porozumienia Paryskiego.  

Tym samym ekspercki panel Advancing the Just Transition through Law & Science Three Years from COP24 w szeroki sposób podjął próbę odpowiedzi na następujące zagadnienia: Jaka jest rola europejskiej władzy sądowniczej w obszarze ochrony środowiska i przeciwdziałania negatywnym skutkom zmiany klimatu? Jaki jest wkład programu Erasmus + w realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu? Czy dekarbonizacja Polskiej energetyki to wyzwanie technologiczne czy utopijne marzenia? Czy agenda badawcza jest skutecznym narzędziem sprawiedliwej transformacji energetycznej i klimatycznej? Jakie innowacyjne rozwiązania i wsparcie społeczne są wdrażane dla ochrony środowiska w kontekście sprawiedliwej transformacji? Jak zostać najbardziej szalonym i kreatywnym badaczem i tym samym skutecznym sprawcą działań na rzecz ochrony klimatu?  

Lista ekspertów, którzy przyjęli zaproszenie Pani adw. Magdaleny Stryji oraz Pani dr Anny Budznowskiej została oceniona przez Organizatorów za imponującą. Panel został uznany za niezwykle ciekawy, z bardzo mocnym przekazem, interdyscyplinarny, z mocnym akcentem międzynarodowym, poruszający całe spektrum niezwykle ważnych problemów z różnych obszarów, których wspólnym mianownikiem stało się sprawiedliwe przejście w celu zapobieżenia dalszym negatywnym skutkom zmian klimatycznych. Tym samym zaprezentowany panel, daleko wykroczył poza ramy prawne konferencji, co wzbudziło największe uznanie i stało się inspiracją na przyszłość.  

Część prelegentów Polskiego panelu wystąpiła osobiście w Glasgow, część połączyła się zdalnie, a część zaprezentowała się poprzez nagranie swoich wystąpień. 

Hybrydowa forma konferencji sprawiła, że łączna liczba uczestników z całego świata sięgnęła ponad 1 300 osób. 

Climate Law and Governance Day, to światowe wydarzenie organizowane od 2005 r. od Szczytu Klimatycznego COP 11 w Montrealu. To międzynarodowe sympozjum ma na celu pogłębienie dialogu pomiędzy delegatami COP, przedstawicielami rządów, organizacji międzynarodowych oraz wiodących ośrodków naukowych, a zatem głównymi aktorami globalnego dyskursu o klimacie. Jest też miejscem spotkania i wymiany między obserwatorami, adwokatami, sędziami, ekonomistami, ekspertami z zakresu nowych technologii, a także młodymi badaczami zainteresowanymi krajowym i międzynarodowym prawem, instrumentami ekonomicznymi i praktykami, które podejmowane są w służbie ochrony klimatu i środowiska.   

Uczestnictwo w Konferencji Climate Law and Governance Day jest wyjątkową, doskonałą i globalną platformą promocyjną, zarówno dla występujących Prelegentów jaki partnerujących instytucji, ponieważ Program Konferencji oraz wszelkie informację związane z tym wydarzeniem docierają bezpośrednio do 25 000 delegatów Szczytu Klimatycznego oraz tysięcy światowych instytucji badawczych, organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń. 

Pełny kształt panelu w ramach konferencji Climate Law and Governance Day 2021 w ramach Szczytu Klimatycznego COP 26, która miała miejsce 5 listopada 2021 r. w Glasgow.

IV Ekspercki Panel:  Advancing the Just Transition through Law & Science Three Years from COP24 

 • Przewodnicząca panelu:  adw. Magdalena Stryja – Fundacja GreenLab / Uniwersytet Śląski w Katowicach/ Naczelna Rada Adwokacka/ Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach/ CISDL  
 • Koordynator Panelu: dr Anna Budzanowska była Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.  

Prelegenci, Członkowie Panelu:  

 • dr Michał Kurtyka – były Minister Klimatu i Środowiska  
 • prof. dr hab. Aleksander Nawrat – Pełnomocnik Ministra Klimatu I Środowiska ds rozwoju badań naukowych i polityki naukowej  
 • dr Paweł Poszytek – Dyrektor Generalny  Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji/ Dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności.  
 • dr Anna Budzanowska – była Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
 • dr hab. Agnieszka Bielska – Brodziak prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach/ Przewodnicząca Katowice Unesco Unit in Bioethics  
 • prof. Rajko Knez – Prezes Trybunału Konstytucyjnego Słowenii  
 • prof. dr hab.  Maciej Chorowski – Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej.   
 • dr inż. Wojciech Kamieniecki – Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)  
 • dr  Przemysław Ligenza – Dyrektor Instytutu Meteorologii I Gospodarki Wodnej –  Państwowy Instytut badawczy; 
 • dr Janusz Filipiak –Międzynarodowy Doradca Stałego Przedstawiciela RP przy Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO)/Ekspert Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy/ Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Instytutu Geografii, Katedra Meteorologii i Klimatologii 
 • Voice of Young Generation  – Pan mgr inż. Mikołaj Stryja AGH w Krakowie/ArtNovation Ltd oraz Pani Katarzyna Budzanowska Kolegium ISM Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach/Politechnika Warszawska.