Raport ONZ: rekordowy poziom gazów cieplarnianych w 2020 roku

Podziel się tym wpisem:

Autor: Zespół GreenLab

Koncentracja gazów cieplarnianych osiągnęła rekordowy poziom w 2020 roku – przekazała w Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO), jedna z agend ONZ. Tempo wzrostu rocznej koncentracji dwutlenku węgla (CO2), metanu (CH4) i podtlenku azotu (N2O) było wyższe niż średnia z lat 2011-2020 – dodano.

  • Przy takim wzroście koncentracji gazów cieplarnianych, wzrost temperatur na koniec tego wieku będzie znacznie wyższy niż założenia z Porozumienia Paryskiego.
  • Według najnowszego raportu na temat koncentracji gazów cieplarnianych WMO obecny średni poziom ocieplenia jest „katastrofalny” i wynosi 2,7 stopnia C.


W 2020 roku – mimo blokad wywołanych pandemią koronawirusa – stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze osiągnęło rekordowy poziom. Pandemia COVID-19 w 2020 roku wiązała się z tymczasowym spadkiem emisji, jednak nie miała widocznego wpływu na ilość gazów cieplarnianych w atmosferze i tempo ich przyrostu.

Przy takim wzroście koncentracji gazów cieplarnianych, wzrost temperatur na koniec tego wieku będzie znacznie wyższy niż założenia z Porozumienia Paryskiego, zakładającego maksymalny wzrost o 1,5 – 2 stopnie Celsjusza w porównaniu do poziomu z epoki przedindustrialnej […] Jesteśmy bardzo daleko od celu.

ostrzegał sekretarz generalny WMO Petteri Taalas

Według najnowszego raportu na temat koncentracji gazów cieplarnianych WMO obecny średni poziom ocieplenia jest „katastrofalny” i wynosi 2,7 stopnia C. ONZ wyraża nadzieje, że światowi przywódcy podejmą podczas szczytu klimatycznego COP26 w Glasgow odpowiednie kroki, aby doprowadzić do obniżenia średnich temperatur.

Kraje muszą wprowadzić odpowiednią politykę, aby spełnić swoje nowe zobowiązania i zacząć je wdrażać w ciągu kilku miesięcy. Niestety nie wszystkie przyjęte cele mogą doczekać się realizacji, jako przykład raport ONZ podaje założenie mówiące, że kraje bogate miały przeznaczać ok. 100 miliardów dolarów rocznie na pomoc biedniejszym krajom w walce ze zmianami klimatu. Niezbędne jest zapewnienie wsparcia finansowego i technologicznego krajom rozwijającym się – szczególnie tym najbiedniejszym, afrykańskim, które najbardziej odczuwają skutki zmian klimatu.

Wiele krajów wyznacza obecnie cele neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla i można mieć nadzieję, że na COP26 nastąpi gwałtowny wzrost zobowiązań. Musimy przekształcić nasze zobowiązania w działania, które będą miały wpływ na gazy napędzające zmiany klimatyczne. Musimy ponownie przyjrzeć się naszym systemom przemysłowym, energetycznym i transportowym oraz całemu stylowi życia. Nie ma czasu do stracenia.

powiedział prof. Taalas

Źródło: Nauka w Polsce