EkspertArkadiusz Szymański

Arkadiusz Szymański

Arkadiusz Szymański

Radca prawny – mediator

Wykształcenie: absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, studia podyplomowe z funduszy europejskich oraz gospodarki nieruchomościami. Otwarty przewód doktorski na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Certyfikat kwalifikacji mediatora włączony do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Doświadczenie zawodowe: Ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej i rządowej. W latach 2008-2016 r. współtworzył i pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi. Zajmuję się negocjacjami i mediacją pomiędzy kontrahentami. Często okazuje się, że sprawę można sprawnie rozwiązać poza salą sądową, a praktyka pokazuje bowiem, że prowadzenie skutecznych negocjacji czy mediacji pozwala najpełniej zabezpieczyć interesy Klienta, osiągnąć zamierzony przez niego cel, oszczędzając jednocześnie jego czas i pieniądze. Świadczę pomoc prawną zarówno dla klientów indywidualnych i biznesowych m.in. poprzez: udzielanie porad i informacji prawnych, przygotowanie i analizę dokumentów, w tym umów i opinii, sporządzanie pism procesowych oraz urzędowych, zastępstwo prawne (prowadzenie sporów sądowych, występowanie w charakterze pełnomocnika). Prowadzę obsługę organów administracji publicznej.