EkspertDr Mirosława Braja

Dr Mirosława Braja

Dr Mirosława Braja

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 2014 roku na podstawie obronionej z wyróżnieniem pracy doktorskiej pt. „Konkurencyjność Polski w handlu produktami rolno-spożywczymi na rynku Unii Europejskiej” uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, w specjalnościach: ekonomia międzynarodowa, ekonomika gospodarki żywnościowej i integracja europejska. Jest autorką około 20 publikacji naukowych z zakresu konkurencyjności przedsiębiorstw i konkurencyjności międzynarodowej.

Była i jest zaangażowana w szereg projektów z zakresu rozwoju przedsiębiorstw, działalności innowacyjnej, w tym przede wszystkim w przemyśle spożywczym.