EkspertMaciej Kokotek

Maciej Kokotek

Maciej Kokotek

Absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego Otwarty przewód doktorski na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
Naukowo specjalizuje się w rozwoju przedsiębiorczości. Pierwszy Dyrektor Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem w Piotrkowie Tryb.
W latach 2008-2016 r. tworzył od podstaw i kierował jako Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, wdrażając 3 mld zł z RPO WŁ na lata 2007-2013 i 2014-2020 dla firm, sektora nauki i samorządów. Mentor i członek jury w konkursie Ek-Soc Startup realizowanym na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwerytetu Łódzkiego.
Ekspert oceny projektów w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa. Jako Wiceprezes w Łódzkim Domu Biznesu m.in. doradza sektorowi MŚP w doborze optymalnych ścieżek i źródeł finansowania pomysłów inwestycyjnych. Obecnie wspiera rozwój dwóch start-upów z branży Biotech i ICT.


Publikacje autora: