EkspertMagdalena Skrobiszewska

Magdalena Skrobiszewska

Magdalena Skrobiszewska

Wieloletni pracownik administracji publicznej. Z wykształcenia inżynier produkcji rolniczej i leśnej oraz ekonomista ds. środowiska. Od początku kariery związana z aspektami zrównoważonego rozwoju, energetyki i CSR.
Główny koordynator komitetu organizacyjnego europejskiego spotkania liderów European Directors Meeting (EDM) – „CSR – Sharing the wealth corporations making a global impact” organizowanym przez IAAS Polska. W 7-dniowym spotkaniu stowarzyszenia IAAS wzięło udział 128 uczestników z 27 krajów. Odpowiedzialna za wszystkie fazy projektu: definiowanie, planowanie, wykonanie.