EkspertTomasz Matysiak

Tomasz Matysiak

Tomasz Matysiak

Kieruje pracami zespołu specjalistów Działu Doradztwa Finansowego ETL Finance sp. z o.o.
Od ponad 20 lat doradza przedsiębiorcom w zakresie budowy i kształtowania polityki finansowej i inwestycyjnej, optymalizacji struktur majątkowo kapitałowych oraz budowy i optymalizacji systemów controllingu finansowego. Autor wielu opracowań finansowych z zakresu wycen przedsiębiorstw, wycen know how, due diligence, studiów wykonalności, oceny efektywności inwestycji, strategii rozwoju, planów restrukturyzacyjnych i naprawczych. Przez ponad 10 lat kierował działami finansowymi przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, handlowych o rozbudowanej strukturze kapitałowej i organizacyjnej. Niezbędną wiedzę z dziedziny finansów zdobył również pracując w departamentach skarbu oraz kredytów centrali banku.

Bogate doświadczenie to także efekt współpracy z instytucjami oferującymi innowacyjne formy finansowania przedsiębiorstw, takimi jak fundusze venture capital, private equity, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości. W latach 2005-2007 prowadził zajęcia dydaktyczne z zakresu controllingu w Wyższej Szkole Bankowej z Poznaniu.