Nowy Jork zamierza wesprzeć branże offshore

Podziel się tym wpisem:

Autor: Zespół GreenLab

Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio i New York City Economic Development Corp. (NYCEDC) ogłosili wspólnie 15-letni, warty 191 milionów dolarów plan Offshore Wind Vision zgodnie z którym miasto ma stać się atrakcyjnym miejscem dla branży morskiej energetyki wiatrowej.

  • Miasto spełni krajowe cele klimatyczne dotyczące 100% czystej energii elektrycznej do 2040 r. i neutralności węglowej do 2050 r.
  • Dojdzie do redukuj emisji CO2 o 34,5 mln ton.

Plan ten zakłada, że miasto spełni krajowe cele klimatyczne dotyczące 100% czystej energii elektrycznej do 2040 r. i neutralności węglowej do 2050 r. Inwestycja w morską energetykę wiatrową ma doprowadzić do:

– stworzenia ponad 13 000 miejsc pracy i wygenerowania średnio-rocznie dodatkowych 1,3 mld USD inwestycji,

– 40% korzyści związanych z zatrudnieniem i inwestycjami będzie skierowane do kobiet, mniejszości oraz społeczności zajmujących się sprawiedliwością środowiskową

– dojdzie do redukuj emisji CO2 o 34,5 mln ton.

Nowy Jork skoncentruje swe działania na trzech głównych obszarach: infrastrukturze, biznesie i sile roboczej oraz badaniach i innowacjach.