PGE chce pozyskać ponad 3 miliardy złotych na zielone inwestycje

Podziel się tym wpisem:

Autor: Zespół GreenLab

PGE Polska Grupa Energetyczna planuje emisję akcji serii E, w ramach której pozyska 3,2 mld zł. Pieniądze mają posłużyć sfinansowaniu projektów w obszarze OZE, źródeł niskoemisyjnych i sieci. 

  • PGE planuje przyspieszenie programu rozwoju mocy fotowoltaicznych oraz zdobyć środki na akwizycje projektów lądowych farm wiatrowych oraz farm PV.
  • W obszarze dekarbonizacji PGE planuje zdobyć pieniądze na sfinansowanie projektu bloku gazowo-parowego w Rybniku oraz dekarbonizację ciepłownictwa w Zgierzu, Kielcach i Bydgoszczy.

Zależy nam na intensyfikacji realizacji ambitnych celów transformacyjnych, które wyznaczyliśmy w strategii Grupy PGE. Wymaga to dodatkowych środków na rozwój. Nasz cel to pozyskanie około 3,2 mld zł. Pozyskany kapitał przeznaczymy na rozwój kapitałochłonnych projektów inwestycyjnych, jak kablowanie sieci dystrybucyjnej, nowe projekty fotowoltaiczne, akwizycje lądowych farm wiatrowych i farm słonecznych oraz niskoemisyjne źródła gazowe. Chcielibyśmy, żeby w ofercie przede wszystkim wzięli udział nasi dotychczasowi najwięksi inwestorzy – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Dodatkowe środki możliwe do uzyskania z planowanej emisji akcji mają umożliwić PGE dostosowanie się do „zmian regulacyjnych oraz zmieniającego się otoczenia rynkowego”.

Długoterminowy cel Grupy PGE to neutralność klimatyczna do 2050 r., ale już do 2030 r. nastąpi zwiększenie udziału energetyki odnawialnej w portfelu Grupy do poziomu 50 proc. Do 2030 r. przeznaczymy na inwestycje 75 mld zł – podkreślił Wojciech Dąbrowski.

Planowana nowa emisja pozwoli na przyspieszenie realizacji projektów w latach 2022-2026 w obszarach sieci dystrybucyjnych, źródeł odnawialnych i dekarbonizacji. We wtorek jej zarząd podjął decyzję o emisji, zgodę musi jeszcze wydać NWZA.

W przypadku sieci chodzi m.in. o zwiększenie udziału linii kablowych, przyspieszenie procesu wprowadzania inteligentnych liczników oraz wzrost efektywności procesów przyłączeniowych nowych odbiorców oraz źródeł energii. Natomiast w kwestii OZE PGE planuje przyspieszenie programu rozwoju mocy fotowoltaicznych oraz zdobyć środki na akwizycje projektów lądowych farm wiatrowych oraz farm PV. W obszarze dekarbonizacji PGE planuje zdobyć pieniądze na sfinansowanie projektu bloku gazowo-parowego w Rybniku oraz dekarbonizację ciepłownictwa w Zgierzu, Kielcach i Bydgoszczy.

Proponowane pozyskanie kapitału w formie emisji akcji serii E stanowi najbardziej optymalną formę pozyskania środków finansowych na ich realizację. Przeprowadzenie emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru może umożliwić zmaksymalizowanie uzyskanych na ten cel środków finansowych, a także ograniczyć koszty. Proponowana uchwała przewiduje, że obecni akcjonariusze, którzy spełnią określone w uchwale kryteria i na koniec dnia rejestracji na Walne Zgromadzenie będą posiadać więcej niż 0,10% akcji w kapitale zakładowym Spółki, będą mogli skorzystać z prawa pierwszeństwa przydziału.