PGE Dystrybucja z kilkudziesięciomilionową dotacją

Podziel się tym wpisem:

Autor: Zespół GreenLab

Ponad 71 mln zł dotacji z Ministerstwa Klimatu i Środowiska otrzymała PGE Dystrybucja na rozbudowę infrastruktury głównych punktów zasilania. Realizacja inwestycji zwiększy możliwość przyłączania nowych mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej – informuje spółka. 

  • Umowy między PGE Dystrybucją a Ministerstwem Klimatu i Środowiska (MKiŚ) zostały podpisane 31 grudnia 2021 roku, przez prezesa zarządu PGE Dystrybucja – Jarosława Kwaska, wiceprezesa zarządu PGE Dystrybucja – Zbigniewa Dżugaja i zastępcę dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich MKiŚ – Marcina Janiaka.

Fot: PGE Dystrybucja

Dofinansowanie zostało pozyskane w ramach działania „Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jego zakres obejmuje rozbudowę głównych punktów zasilających (GPZ) w Wilkołazie (kwota dotacji ok. 9,1 mln zł) i Abramowicach (kwota dotacji ok. 35 mln zł) oraz budowę GPZ w Lublinie na os. Felin (kwota dotacji ok. 17 mln zł) oraz w miejscowości Huszlew (kwota dotacji ponad 10,5 mln zł). 

Głównym celem projektów jest zwiększenie możliwości przyłączania nowych mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jakim jest PGE Dystrybucja.  

Środki otrzymane z Programu Infrastruktura i Środowisko znacząco wpłyną na budowę i modernizację naszych stacji elektroenergetycznych, poprawiając zdolności przesyłowej i zmniejszając straty energetyczne. Dofinansowanie jest również szansą na zwiększenie liczby instalacji OZE, a dzięki nim na poprawę jakości środowiska – mówi Jarosław Kwasek, prezes zarządu PGE Dystrybucja. 

Całkowity, przewidywany koszt realizacji przedsięwzięć w Wilkołazie, Abramowicach, Huszlewie i Lublinie wyniesie ponad 126 mln zł.  

W minionym roku PGE Dystrybucja podpisała w sumie pięć umów o dofinansowanie planowanych inwestycji na łączną kwotę dotacji ponad 79 mln zł. Poza wymienionymi, w lipcu została podpisana umowa na Modernizację linii średniego napięcia na terenie gmin Olecko i Świętajno w celu stworzenia warunków do przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.