Polska ma dysponować 28 GW mocy w OZE do 2025 roku

Podziel się tym wpisem:

Autor: Zespół GreenLab

Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska poinformował, że Polska powinna dysponować ok. 28 GW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii (OZE) w 2025 roku, co oznaczałoby wzrost udziału OZE w polskiej energetyce o 75 proc. 


W roku 2025 będziemy w Polsce dysponować mocą zainstalowaną OZE ok. 28 tys. MW, podczas gdy obecnie jest to 16 tys. MW według danych za listopad 2021 – powiedział Zyska podczas debaty na Ogólnopolskim Kongresie Energetyczno-Ciepłowniczym PowerPol. 

Wyjaśnił, że szacunki te są oparte na wynikach aukcji na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych oraz na wydanych warunkach przyłączenie. 

W 2030 połowa mocy zainstalowanej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym to będą OZE w różnych technologiach – dodał wiceminister. 

Konieczny jest rozwój energetyki rozproszonej, biogazowni, klastrów. Im więcej energetyki rozproszonej, tym bardziej odciążymy duże źródła – dodał. 

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki (URE), na koniec 2020 r. moc zainstalowana OZE w Polsce wynosiła łącznie 9,98 GW wobec 9,11 GW rok wcześniej. 

Źródło: ISB News