Tauron buduje największą farmę fotowoltaiczną w Polsce 

Podziel się tym wpisem:

Autor: Zespół GreenLab

Tauron chce wybudować w Mysłowicach farmę fotowoltaiczną o docelowej mocy 100 MW. W pierwszym etapie do eksploatacji ma zostać oddanych ok. 37 MW, a w drugim ok. 60 MW. Na realizację pierwszego etapu Tauron otrzyma 82,5 mln zł dofinansowania z NFOŚiGW. Farma zostanie zlokalizowana na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych. 


Wykorzystanie terenów poprzemysłowych należących do Grupy pod budowę farm fotowoltaicznych, to jeden z głównych kierunków budowy nowych zielonych mocy w miksie wytwórczym TAURONA. Pierwszą taką farmę uruchomiliśmy w Jaworznie, dziś rozpoczynamy realizację inwestycji w Mysłowicach na znacznie większą skalę – mówi Artur Michałowski, p.o. prezesa zarządu TAURON Polska Energia.  

Pierwsze prace na terenie inwestycji rozpoczną się w I kw. 2022 roku. W Mysłowicach zostanie zainstalowanych 94 tys. paneli fotowoltaicznych o łącznej powierzchni 16 ha. Szacuje się, że w ciągu roku instalacja wyprodukuje 39 tys. MWh zielonej energii. Pierwsza energia elektryczna popłynie z farmy w 2023 r. 

TAURON dysponuje dziś trzema przemysłowymi elektrowniami słonecznymi, których moc wynosi 19 MW.