W 2020 r. OZE zaspokajały prawie dwie piąte całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną w UE

Podziel się tym wpisem:

Autor: Zespół GreenLab

Prawie dwie piąte energii elektrycznej zużywanej w Unii Europejskiej w 2020 r. pochodziło ze źródeł odnawialnych, podał Eurostat. Odnawialne źródła energii w krajach UE stanowiły 37% zużycia energii elektrycznej brutto w porównaniu z 34% w 2019 r.

  • W Polsce udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wyniósł 16,2%.
  • Największy udział energii z OZE miała Austria (78,2%).

Największy udział energii z OZE miała Austria (78,2%), a najmniejszy Malta (9,5%). W Polsce udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wyniósł 16,2%.

Poza UE zarówno Islandia, jak i Norwegia wytworzyły więcej energii ze źródeł odnawialnych niż zużyły.

Norwegia, która jest największym producentem ropy naftowej w Europie Zachodniej, wytwarza większość energii elektrycznej z energii wodnej, natomiast Islandia, dzięki swojemu wulkanicznemu pochodzeniu, korzysta z obfitych zasobów energii geotermalnej.