Trend ESG będzie zyskiwał na znaczeniu

Podziel się tym wpisem:

Autor: Zespół GreenLab

Zagadnienia związane z ESG nie wynikają z mody, a są trwałą zmianą wynikającą z odpowiedzialności. Ewoluuje również podejście spółek analizujących, w jaki sposób ich bieżąca działalność wpływa na otoczenie.

  • W ciągu ostatnich czterech lat wartość funduszy inwestycyjnych ESG nastawionych na zrównoważony rozwój wzrosła o ponad 50 proc.
  • Firmy, które postawią na zrównoważony rozwój i będą odpowiednio to raportować, bez problemu pozyskają dostępne na rynku finansowanie.


Na rynku kapitałowym obserwujemy widać istotną zmianę paradygmatu inwestowania. Zmieniła się nie tylko optyka inwestorów, którzy obecnie patrzą na swoje decyzje inwestycyjne przez soczewkę ESG […] To dzieje się tu i teraz, a trend ten będzie tylko zyskiwał na znaczeniu.

podkreśliła Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW, podczas otwarcia konferencji „ESG Warsaw 2021”

Według firmy analitycznej Morningstar Quantitative Equity Research tylko wartość aktywów zgromadzonych w funduszach ESG na koniec 2020 roku przekroczyła rekordowy poziom 40 mld dolarów. W ciągu ostatnich czterech lat wartość funduszy inwestycyjnych ESG nastawionych na zrównoważony rozwój wzrosła o ponad 50 proc. Na koniec ub. roku stanowiły one około 30 proc. wszystkich aktywów finansowych.

Firmy, które postawią na zrównoważony rozwój i będą odpowiednio to raportować, bez problemu pozyskają dostępne na rynku finansowanie.

stwierdziła Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW

W związku z rosnącym, znaczeniem tematów ESG pojawia się dużo nowych regulacji prawnych, jeszcze więcej, zdaniem Izabeli Olszewskiej, jest w przygotowaniu. Dlatego GPW, we współpracy z partnerami, opracowała przewodnik dla spółek, które będą uwzględniać ten obszar w swoich raportach. 3 września 2019 roku został wprowadzony giełdowy indeks WIG ESG, odzwierciedlający wartość portfela akcji spółek uznawanych za odpowiedzialne społecznie.

Zielony indeks GPW jest w stanie takie zjawisko jak spółki ESG usystematyzować, sklasyfikować i uszeregować. To oczywiste, że nie zatrzyma on zmian klimatycznych. Ale na pewno pozwoli lepiej opisać i zdefiniować taki zbiór przedsiębiorstw, dla których takie zagadnienia jak środowisko naturalne, społeczeństwo i jego dobrostan, oraz elementy związane z ładem korporacyjnym są szczególnie istotne.

Aleksandra Bluj, wiceprezes GPW Benchmark

Źródło: PAP