Webinarium „9 milionów ton marnowanej żywności w Polsce – mity czy fakty?” 23 listopada 2020 r.

Podziel się tym wpisem:

Organizatorzy:

Bank Żywności w Olsztynie i Bank Żywności w Szczecinie we współpracy z Fundacją na Rzecz Wspierania Innowacji „R&D Hub”.

Webinarium dotyczyło omówieniu faktów i mitów nt. skali marnowanej żywności, zaawansowanym działaniom Banków Żywności dążącym do wypracowania narzędzi monitorowania zarówno marnowania jak i redystrybucji pozyskanej żywności na cele społeczne.

Ponadto w drugiej części debaty skoncentrowano się również na wyzwaniach w redukowaniu negatywnych nawyków konsumenckich oraz zmianach w gospodarowaniu żywnością wywołanych pandemią.

Spotkanie poprowadził Józef Borowski – Prezes Banku Żywności  w Szczecinie.

Podczas webinarium słusznie zauważono, że skala marnowania żywności w UE wynosi na 88 mln ton, co przy założeniu, że 0,5 kg żywności wystarczy na przyrządzenie posiłku daje 176 mld pełnych talerzy jedzenia marnowanych rocznie! Żywność zmarnowana w skali całej Unii Europejskiej wystarczyłaby zatem na wyżywienie przez rok około 88 – 100 mln Europejczyków.

W odniesieniu do Polski od kilkunastu lat powszechnie posługujemy się oszacowaną przez EUROSTAT w 2006 r. przeciętną, roczną ilością marnowanej w Polsce żywności, tj. 9 mln ton.

Wokół powyższej statystyki narosło wiele wątpliwości i kontrowersji, w dużej mierze z powodu nieznanej i niedostępnej metodologii obliczeń. Przypuszczalnie opierała się ona na danych krajów rozwijających się i wchodzących do Unii Europejskiej. W 2018 Federacja Polskich Banków Żywności jako lider rozpoczęła realizację projektu PROM, który w końcu po 12 latach od ostatnich danych (Eurostat 2006) urealnił dane na temat niemarnowania żywności w Polsce na wszystkich etapach łańcucha „od pola do stołu”.

Jak rzetelnie podchodzić do metodyki pomiaru skali marnowania żywności? Odpowiedź znajduje się w międzynarodowych aktach prawnych. Główne wytyczne międzynarodowe w tym zakresie to: zalecenia Parlamentu Europejskiego, co do wprowadzenia gospodarki obiegu zamkniętego, a także strategia ONZ 2030, zgodnie z którą w ciągu najbliższej dekady skala marnowanej żywności powinna spaść o połowę.

Prelegentami wydarzenia byli:

Iwona Klimowicz – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  w Szczecinie

Magdalena Szymańska – Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Marta Giezek – przedstawicielka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Jolanta Makiewicz -specjalista ds. niemarnowania i edukacji w tym zakresie z Banku Żywności w Olsztynie,

Justyna Kiersznicka -specjalista z zakresu dietetyki i treningu personalnego z firmy Mediklinika,

Joanna Ciszczoń – specjalista z zakresu dietetyki, od 20 lat dyplomowany instruktor fitness, dwukrotna Mistrzyni Polski, Mistrzyni Świata w Show Dance, szkoleniowiec i wykładowca na kursach instruktorskich. Webinarium sfinansowano ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030