Bezpieczeństwo żywności w Polsce na tle UE, system kontroli urzędowej i aktywność NGOs