„STOWARZYSZENIA OGRODOWE” – dr Jan Lipski

Podziel się tym wpisem:

Doświadczenia pierwszych dziesięcioleci funkcjonowania organizacji działkowców pozwalają dostrzec powody, dla których były one zawiązywane oraz sposób, w jaki kształtowały się pierwotnie więzi prawne pomiędzy właścicielami nieruchomości, stowarzyszeniami prowadzącymi ogrody działkowe a użytkownikami działek. Formalnoprawna perspektywa badania historii ruchu działkowego pozwala skoncentrować się na zagadnieniach związanych ze sposobem kształtowania stosunków prawnych w organizacjach tworzonych w celu prowadzenia ogrodów działkowych.

Podziel się tym wpisem: