Szkolenie – „Aktualne problemy rolnictwa, w tym sprzedaż żywności przez rolników w ramach obowiązujących przepisów prawnych dotyczących rolniczego handlu detalicznego (RHD)”

Podziel się tym wpisem:

W dniu 10 czerwca 2022 r.  w godz. 8.00-14.00 i 15.00-21.00 w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie, zorganizowano dwa pierwsze szkolenia przeznaczone dla rolników, kół gospodyń wiejskich i przedsiębiorców w temacie:

„Aktualne problemy rolnictwa, w tym sprzedaż żywności przez rolników w ramach obowiązujących przepisów prawnych dotyczących rolniczego handlu detalicznego (RHD)”.

W szkoleniu 1 uczestniczyli m.in. przedsiębiorcy, rolnicy z powiatu bełchatowskiego i piotrkowskiego, zajmujący się różną produkcją rolniczą, a w szczególności produkcją: mleka, trzody chlewnej, jabłek, miodów oraz małym przetwórstwem mięsa. Tematyka przyciągnęła także producentów trzody chlewnej o dużej skali produkcji. Uczestnicy z uwagą wysłuchali prezentowanych wiadomości, byli bardzo zainteresowani RHD. Na spotkaniu zadawano dużo pytań dotyczących możliwości podjęcia przez rolnika ryczałtowego rolniczego handlu detalicznego. Podsumowaniem szkolenia była dyskusja, która koncentrowała się na obszarach problematycznych, z jakimi boryka się obecnie polskie a nawet europejskie rolnictwo.

Z kolei w szkoleniu 2 uczestniczyła grupa przedsiębiorców i rolników z powiatu piotrkowskiego. Głównie byli to producenci trzody chlewnej o dużej skali produkcji, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych czyli odliczają podatek VAT. Pomimo dużej skali produkcji, większość grupy z uwagi na działalność rolniczą członków swoich rodzin czy przyjaciół, była mocno zainteresowana rolniczym handlem detalicznym. Uczestnicy, zadawali wiele pytań, a w szczególności ci, którzy posiadają mniejsze gospodarstwa. Rolnicy upatrywali w RHD możliwość uzyskania wyższych dochodów z gospodarstwa. W części dyskusyjnej, omawiano problemy współczesnego rolnictwa w Polsce. Przedstawicielki kół gospodyń wiejskich wskazywały na problemy w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania prowadzonej działalności. Zebrani na Sali uczestnicy podkreślali rolę profesjonalnego doradztwa dla sektora rolnego i mieszkańców terenów wiejskich.

Szkolenie poprowadził Pan Piotr Kociołek szkoleniowiec Łódzkiego Domu Biznesu, na co dzień specjalista Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i prezes Sam-Rol sp. z o.o.

„Zadanie zostało sfinansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO”.