[PODSUMOWANIE] – Prawne Aspekty Wdrażania Innowacji w Branży Żywnościowej i Suplementów Diety w Polsce

Podziel się tym wpisem:

Prowadzący: Sławomir Czabaj, mgr inż.

Cel webinarium:

 • Nawigacja w przepisach prawa żywnościowego.
 • Praktyczne aspekty znakowania i reklamy żywności.
 • Procedury zatwierdzania nowych produktów.
 • Zarządzanie ryzykiem w przemyśle spożywczym.

Omówiono kluczowe trendy na rynku żywności:

 • Żywność funkcjonalna: Dostarczająca dodatkowych korzyści zdrowotnych.
 • Ekologiczność: Minimalizująca negatywny wpływ na środowisko.
 • Żywność profilowana: Dostosowana do indywidualnych potrzeb dietetycznych.
 • Żywność wygodna: Szybka i łatwa w przygotowaniu („grab-and-go”).
 • Przejrzystość produkcji: Transparentność w zakresie surowców, metody i miejsca produkcji, etyczność.

Omówiono typy innowacji:

 • Produktowa: Wdrożenie nowego produktu do portfolio.
 • Technologiczna: Optymalizacja procesu wytwórczego żywności.

Omówiono korzyści z wprowadzania innowacji:

 • Redukcja kosztów: Zmniejszenie strat produkcyjnych, poprawa wydajności energetycznej.
 • Poprawa jakości: Dodanie dodatkowych funkcjonalności, wydłużenie trwałości, poprawa cech sensorycznych.

Przedstawiono proces wdrażania innowacji w sektorze rolno-spożywczym:

 • Koncepcja: Założenia produktowe i plan badań
 • MVP: Funkcjonujący prototyp produktu.
 • Skalowanie: Translacja wytworzonego know-how na skalę przemysłową.
 • Optymalizacja: Doskonalenie procesu/produktu.
 • Omówiono aktualne przepisy regulujące bezpieczeństwo produktów:
  • Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
  • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004
  • Rozporządzenie (WE) nr 853/2004
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005
  • Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 1169/2011
  • Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2019/1381
  • Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 609/2013

Przedstawiono aspekty prawne rejestracji nowej żywności (Novel Food):

 • Zgłoszenie
 • Charakterystyka procesu i wyrobu
 • Dane z badań dotyczących wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i wydalania substancji
 • Procedura oceny ryzyka

Omówiono praktyczne aspekty znakowania i reklamy żywności:

 • Jasność i czytelność informacji
 • Informacje żywieniowe
 • Pełna lista składników oraz informacje o alergenach
 • Oświadczenia zdrowotne i żywieniowe

Przedstawiono koncepcję zarządzania ryzykiem w produkcji żywności i suplementów diety:

 • Analiza zagrożeń i punkty krytyczne (HACCP)
 • Regularne audyty i oceny
 • Śledzenie i identyfikowalność
 • Szkolenia i edukacja pracowników

Podsumowanie:

W webinarium wzięło czynny udział ok. 22 uczestników reprezentujących 20 podmiotów z terytorium całego kraju. W sekcji Q&A udzielano odpowiedzi na przedstawione pytania, a pełne opisy zostaną udostępnione w stosownym raporcie z webinarium