[PODSUMOWANIE] – Webinarium „Zabezpieczenie umów w obrocie gospodarczym. Windykacja wierzytelności na wypadek nieterminowych płatności”