[WEBINAR] – PODSTAWOWE WYMOGI PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO I WPROWADZANIA DO OBROTU PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

Podziel się tym wpisem:

W dniu 23.11.2023 r. odbył się bezpłatny i webinar w tematyce: „Podstawowe wymogi prawa żywnościowego i wprowadzania do obrotu produktów spożywczych”. Wydarzenie zostało przygotowane przez Fundację R&D HUB oraz Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego A. Szymecka-Wesołowska, D. Szostek sp.k. Promocja wydarzenia prowadzona była w mediach społecznościowych oraz pośród partnerów biznesowych, w tym bezpośrednio wśród przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tematyce webinaru.

Webinar był przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców, który zamierzają zacząć lub już prowadzą działalność biznesową w sektorze spożywczym. Zostały na nim omówione podstawowe wymogi prawne dotyczące rozpoczęcia takiej działalności (w tym rejestracyjne), przepisy dotyczące bezpieczeństwa, jakości oraz znakowania takich produktów, a także odpowiedzialności prawnej za ich wprowadzanie do obrotu.

Szczegółowy program webinaru obejmował:

  1. Przedstawienie podstawowych aktów prawa żywnościowego.
  2. Pojęcie żywności, suplementów, diety, żywności wzbogaconej, nowej żywności, dodatków do żywności oraz definicje szczegółowych kategorii żywności.
  3. Wymogi rejestracyjne związane z wprowadzaniem do obrotu produktów spożywczych.
  4. Podstawowe wymogi w zakresie importu oraz eksportu produktów spożywczych.
  5. Omówienie podstawowych wymogów bezpieczeństwa i jakości produktów spożywczych.
  6. Składniki dozwolone oraz niedozwolone w produktach spożywczych.
  7. Informacja obowiązkowe i dobrowolne w znakowaniu produktów spożywczych oraz zasady ich podawania.
  8. Urzędy kontrolujące produkty spożywcze – Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

W trakcie wystąpienia oraz bezpośrednio po nim uczestnicy mieli możliwość zadania pytań, na które odpowiadał prowadzący webinar.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za aktywny udział!