[WEBINAR] – „Zabezpieczenie umów w obrocie gospodarczym. Windykacja wierzytelności na wypadek nieterminowych płatności”