EkspertNorbert Konarzewski

Norbert Konarzewski

Norbert Konarzewski

Absolwent Wydziału Nauk Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2019 r dyrektor biura Federacji Polskich Banków Żywności. Przez ostatnich 10 lat sprawował funkcję dyrektora programowego w Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. Odpowiedzialny za projekty CSR z obszarów: edukacji ekonomicznej, dziedzictwa kulturowego, wolontariatu pracowniczego. Wcześniej project manager w Link 4 Life. W latach 2000-2007 jako z-ca dyrektora był odpowiedzialny za obsługę Funduszu Emerytalnego i Funduszy inwestycyjnych w grupie PZU.