O nas

Kim jesteśmy?

Fundacja na rzecz Wspierania Innowacji „R&D HUB” powstała, aby dostarczać polskiemu społeczeństwu m.in. wiedzy na temat: polskiej żywności, modelu zachowania jej bezpieczeństwa, społecznych i gospodarczych konsekwencji wprowadzenia modelu nie marnotrawienia żywności, gospodarki obiegu zamkniętego czy zwiększenia konkurencyjności polskiego rolnictwa.

Staraniem Fundacji będzie, aby w perspektywie 4-5 lat obszary zainteresowań były rozbudowane w ramach współpracy z polskimi instytucjami badawczymi, organizacjami społecznymi, samorządowymi oraz rządowymi.

Zeroemisyjność do 2050

Wierzymy w to, że poprzez wspólne działanie i zaangażowanie całego społeczeństwa będziemy w stanie wszyscy uniknąć i zaadoptować się do największych ryzyk, związanych z globalnym ociepleniem.

Naszym celem jest zidentyfikowanie  i agregowanie danych na temat emisji gazów cieplarnianych w polskiej gospodarce, żeby aktywnie wspierać naszych partnerów w redukcji ich emisji. W ten sposób przyczyniamy się do osiągnięcia celu zero emisyjności gazów cieplarnianych do 2050 roku. 

Sprawiedliwa transformacja

Misją naszego think tanku jest opisywanie i monitoring działalności władz publicznych na rzecz zabezpieczenia praw pracowniczych i dostępu do środków do życia w obliczu zielonej transformacji polskiej gospodarki. 

ESG

Analizujemy polskie i europejskie regulacje dotyczące ram i standardów raportowania informacji dot. zrównoważonego rozwoju (ESG). Naszym celem będzie monitoring dynamicznie rozwijającego się obszaru sprawozdawczości niefinansowej, a także tworzenie rekomendacji, komentarzy i praktycznych podręczników implementacji związanych z tą kwestią przepisów prawa.

Edukacja ekologiczna

Tworzymy skierowane do społeczeństwa kampanii informacyjno-edukacyjnych, których celem jest zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców Polski w obszarze ochrony klimatu i środowiska, a także odnawialnych źródeł energii.

Zrównoważone rolnictwo

Analizujemy wpływ zielonej transformacji na poszczególne branże polskiej gospodarki. W orbicie naszego szczególnego zainteresowania znajduje się ochrona polskiego rolnictwa. Będziemy analizować i opisywać modele dojścia do w pełni zrównoważonej gospodarki rolnej, opartej o gospodarstwa rodzinne, której długoterminowe cele spowodują dalsze zwiększenie produktywności.