Singapurski projekt „Greenprint” rewolucjonizuje platformy do ujawniania informacji i danych ESG

Podziel się tym wpisem:

Autor: Weronika Herdzina

Znaczenie transparentności danych ESG

ESG odpowiedzialne jest za budowanie wartości spółki na podstawie raportowania danych niefinansowych. Transparentność przedsiębiorstw w publikowanych raportach pozwala na bardziej świadome i racjonalne dokonywanie decyzji inwestycyjnych przez inwestorów. Ponadto, stanowi ona także podstawę do odbudowywania zaufania społecznego w kwestii funkcjonowania instytucji finansowych, które zostało zaburzone przede wszystkim podczas rozpoczętego w 2007 roku na rynku amerykańskim kryzysu finansowego. W wyniku spadku zaufania, zmiany trendów konsumenckich, większej świadomości ekologicznej czy pojawienia się nowych modeli biznesowych, powstała potrzeba wnikliwego spojrzenia na działalność przedsiębiorstw na płaszczyznach społecznych, środowiskowych i ładu korporacyjnego.

„Greenprint” – inicjatywa Singapurskiego Urzędu Nadzoru Finansowego

Singapurski Urząd Nadzoru Finansowego (Monetary Authority of Singapore, MAS), pełniący funkcję banku centralnego i finansowego organu regulacyjnego, 10 listopada 2021 ogłosił inicjatywę współpracy z dostawcami technologii finansowych i uczestnikami branży finansowej w zakresie rozwoju platform do przechowywania i udostępniania danych ESG i danych zorientowanych na zrównoważony rozwój. Nowa inicjatywa jest realizowana w ramach projektu Greenprint, który MAS uruchomił w zeszłym roku, aby wspomóc mobilizację kapitału na rzecz zielonego i zrównoważonego finansowania poprzez wykorzystanie technologii i danych, a także stworzenie bardziej przejrzystego, zaufanego i wydajnego ekosystemu ESG. MAS zamierza opracować cztery platformy w ramach projektu Greenprint, które będą ukierunkowane na obszary takie jak transparentność ESG, zarządzanie danymi, rejestracja i wzajemne połączenie. Urząd Nadzoru Finansowego w Singapurze podkreśla, że zarówno
technologia jak i zrównoważony rozwój są kluczowymi siłami napędowymi w kształtowaniu usług finansowych przyszłości. Ich strategią jest wykorzystanie mocnych stron w krajowej gospodarki w dziedzinie innowacyjnych finansów (FinTech), w celu stworzenia przestrzeni Green FinTech.

To przede wszystkim FinTech ma ogromny potencjał, aby być siłą dla tworzenia dobra. Możemy połączyć siłę finansów i technologii, aby pomóc w tworzeniu bardziej inkluzywnego społeczeństwa i bardziej zrównoważonej planety.

Ravi Menon, Managing Director, Monetary Authority of Singapore

Singapur stał się ośrodkiem dla firm świadczących usługi finansowe i dostawców danych ESG, którzy chcą wykorzystać rosnące możliwości w zakresie ESG i zrównoważonego finansowania na rynku azjatyckim. We wrześniu London Stock Exchange Group (LSEG) uruchomił specjalną jednostkę w Singapurze zajmującą się innowacjami w zakresie zrównoważonego finansowania, a na początku tego roku Moody’s Corporation ogłosiła szereg inicjatyw mających na celu rozbudowę swojego biura w Singapurze, którego celem jest wspieranie ESG, po utworzeniu w lutym własnego biura ESG Solutions Group w Singapurze.

Technologia jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym branży finansowej sprostanie wyzwaniom związanym z zieloną transformacją i osiągnięciem zerowej emisji netto. Project Greenprint zapewnia fundamentalną infrastrukturę cyfrową, która agreguje nowe i istniejące dane ESG od podstaw na wielu platformach sektorowych i rozwiązaniach, aby ułatwić przepływ zaufanych danych ESG między sektorem finansowym a realną gospodarką – zarówno w Singapurze, jak i na całym świecie.

Sopnendu Mohanty, Chief FinTech Officer, MAS

MAS będzie współpracować z przedsiębiorstwami branżowymi w celu uruchomienia czterech wspólnych platform użytkowych, aby zaspokoić potrzeby sektora finansowego w zakresie danych dotyczących zrównoważonego rozwoju. Te platformy danych będą gromadzić nowe i istniejące dane dotyczące zrównoważonego rozwoju, pochodzące z wielu platform sektorowych i od różnych podmiotów w branży, a także umożliwią wymianę danych pomiędzy różnymi zainteresowanymi stronami. Przewiduje się, że uruchomienie nowych platform zostanie zakończone w drugiej połowie 2022 roku. Proponowane platformy obejmują:

  • Greenprint Common Disclosure Portal – opracowany we współpracy z Singapurską Giełdą Papierów Wartościowych portal, ma na celu uproszczenie ujawniania danych ESG poprzez konwersję danych wejściowych do różnych ram sprawozdawczych,
  • Greenprint Data Orchestrator – służy do agregacji danych ESG z różnych platform sektorowych i zaufanych źródeł danych, umożliwiający nowe, oparte na analizie wglądu w dane, aby lepiej wspierać decyzje inwestycyjne i finansowe,
  • Greenprint ESG Registry – rejestruje i przechowuje certyfikaty ESG i danych zweryfikowanych przez jednostki certyfikujące w różnych sektorach, a także ułatwia zaufane przepływy danych między sektorem finansowym a sektorami gospodarki realnej,
  • Greenprint Marketplace – we współpracy z API Exchange, w celu połączenia dostawców zielonych technologii z inwestorami, korporacjami i instytucjami finansowymi.

MAS deklaruje również, że wykorzysta dane z Greenprint Data Orchestrator i ESG Registry do pracy nad projektami przypadków użycia skierowanymi do sektora budowlanego i budowlano-montażowego oraz sektora produkcji oleju palmowego w celu ułatwienia bardziej zrównoważonego i ekologicznego finansowania handlu dla tych sektorów. Chce tego dokonać poprzez umożliwienie bankom digitalizacji transakcji finansowych z większą pewnością, że spełniają one kryteria określone w ramach finansowania ekologicznego i zrównoważonego.

Źródło: https://www.mas.gov.sg/development/fintech/Green-FinTech