Webinarium „Zero Waste” 16 października 2020 r.

Podziel się tym wpisem:

Organizatorzy:

Bank Żywności w Olsztynie i Bank Żywności w Szczecinie we współpracy z Fundacją na Rzecz Wspierania Innowacji „R&D Hub”.

Webinarium dotyczyło polityki Zero Waste i wdrażanych w oparciu o nią zarówno krajowych jak i międzynarodowych normach, dostępnym każdemu sposobom ochrony środowiska, roli społecznej odpowiedzialności biznesu w transformacji gospodarki, a także potencjałowi innowacji technologicznych w ochronie środowiska.

Spotkanie poprowadził Marek Borowski – Prezes Federacji Polskich Banków Żywności.

Podczas webinarium słusznie zauważono, że współczesna światowa ekonomia bazuje w dużej mierze na modelu gospodarki linearnej,  w ramach którego produkty są wytwarzane, konsumowane i wyrzucane na składowiska. Wymaga to ciągłej eksploatacji surowców, których zasoby stopniowo się kurczą.

Odpowiedzią na to wyzwanie jest przejście przedsiębiorstw na model cyrkularny, który polega na efektywnym wykorzystaniu zasobów.

Gospodarka Obiegu Zamkniętego pozwala na szukanie optymalnych rozwiązań w zakresie m.in. procesów produkcji, czy ponownego użycia  i przynosi znaczne korzyści biznesowe, społeczne i środowiskowe. Pokazują to szacunki Komisji Europejskiej na przykład dotyczące zużytych telefonów komórkowych.

Przy zebraniu 95% tych produktów z rynku, na samych tylko materiałach, udałoby się zyskać 1 mld euro.
Zero waste w tłumaczeniu z języka angielskiego na język polski znaczy „zero marnotrawstwa”, „niemarnowanie”, „zero śmieci” lub „zero odpadów”. Jest to styl życia polegający na ograniczeniu odpadów  w swoim życiu do minimum.

Zasady zero waste to tzw. zasada 5R, czyli: Refuse (odmawiaj), Reduce (ograniczaj), Reuse (używaj ponownie), Recycle (przetwarzaj/odzyskuj), Rot (kompostuj). Niektórzy dodają do tego szóstą zasadę, czyli Repair (reperuj, naprawiaj).

Dla rozwoju zero waste 4.0 potrzeba współpracy między konsumentem, producentem i władzą. Ważne, żeby nie produkować coraz więcej,  ale naprawiać to, co mamy.
Technologia jest szansą na poprawę jutra, ale powinno się podchodzić do niej z rozsądkiem. Technologia pcha nas do przodu (np. elektryczne autobusy), z drugiej strony generuje dużą ilość elektro-śmieci.

Prelegentami wydarzenia byli:

Virginia Little, założycielka firmy Little Greenfinity,

Katarzyna Grudzień, koordynatorka projektów, Fundacja Veolia Polska,

Karolina Woźniak, przedstawicielka firmy To Good To Go jednego ze wschodzących liderów przeciwdziałania marnotrawstwu żywności w sektorze biznesu

Webinarium sfinansowano ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030