[WEBINAR] Nowe wymogi prawne dotyczące opakowań oraz wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach (15 listopada, godz. 14:00-16:00)

Podziel się tym wpisem:

Webinar odbędzie się 15 listopada, godz. 14:00-16:00 i jest poświęcony omówieniu nowych oraz projektowanych polskich i unijnych zmian wymogów dla opakowań takich tak: nowe unijne rozporządzenie w sprawie opakowań, przepisy wdrażające dyrektywę plastikową i Rozszerzoną Odpowiedzialność Producenta, a także system kaucyjny. Powyższe zmiany przepisów (nowe obowiązki, wymogi, ograniczenia, zakazy) będą dogłębnie oddziaływać na warunki prowadzenia działalności polegającej na wprowadzaniu do obrotu produktów w opakowaniach. Ich prawidłowe wdrożenie dla wielu przedsiębiorców stanie się prawdziwym wyzwaniem.

Program webinaru obejmuje:

 1. Przyczyny zmian regulacji opakowań: Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ), Europejski Zielony Ład.
 2. Stosowanie przepisów prawa unijnego (rozporządzenia UE, dyrektywy) oraz konieczność wdrożenia przepisów polskich (ustawy, rozporządzenia).
 3. Rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP).
 4. Opłata opakowaniowa oraz inne nowe opłaty podatki (w tym podatek od plastiku).
 5. Obowiązek stosowania opakowań przydatnych do recyklingu.
 6. Obowiązek stosowania tworzyw z recyklingu.
 7. Wymóg minimalizacji opakowań.
 8. Zakazy i ograniczenia wprowadzania do obrotu produktów i opakowań z tworzyw sztucznych.
 9. Nowe obowiązkowe oznaczenia na produktach i opakowaniach.
 10. System kaucyjny w Polsce.
 11. Odpowiedzialność i sankcje za brak dostosowania się do nowych przepisów.

Link do transmisji:

https://centrumprawazywnosciowego.clickmeeting.com/nowe-wymogi-prawne-dotyczace-opakowan-oraz-wprowadzania-do-obrotu-produktow-w-opakowaniach