Większość inwestorów pyta dziś spółki o dane ESG

Podziel się tym wpisem:

Już 84 proc. profesjonalnych inwestorów giełdowych w Polsce uwzględnia w swoich procesach decyzyjnych czynniki pozafinansowe, dotyczące kwestii środowiskowych, społecznych i łady korporacyjnego, czyli ESG.

Choć zwrot spółek i inwestorów w kierunku ESG wymuszają głównie regulacje to doceniana jest też opłacalność takich działań- wynika z najnowszej edycji badania GPW dotyczącego wpływu czynników pozafinansowych na decyzje inwestycyjne.

Ośmiu na dziesięciu ankietowanych (maklerów, analityków giełdowych, zarządzających funduszami inwestycyjnymi i reprezentantów wybranych firm konsultingowych) uważa, że spółki posiadające wdrożone praktyk z obszaru ESG cechuje niższy poziome ryzyka, niż firmy, które nie mają takich strategii. Nic więc dziwnego, że już 84 proc. inwestorów wskazało w tegorocznym badaniu, że oceniając giełdowe spółki, biorą również pod uwagę czynniki pozafinansowe.

To największa grupa w dziesięcioletniej historii badania – do czego przyczyniły się także wydarzenia ostatnich lat; ponad połowa ankietowanych ocenia, że pandemia COVID-19 oraz wybuch wojny w Ukrainie wpłynęły na wzrost inwestycji ESG na świecie. Istotne jest też to, że większą uwagę na czynniki pozafinansowe wymuszają teraz unijne regulacje. Rozwiązania legislacyjne, kładące większy nacisk na kwestie ESG w działaniu funduszy wskazywano zresztą jako najbardziej skuteczną zachętę, by skłonić inwestorów do uwzględnienia ESG w swoich decyzjach.

Uczestnicy badania GPW doceniają też większy zasób informacji upublicznianych przez spółki na ten temat kwestii pozafinansowych, które wpływają też na ich wyniki. Prawie 40 proc. inwestorów dostrzega zależność pomiędzy stosowaniem praktyk ESG, a wynikami finansowymi firm.

Rosnące znaczenie kwestii niefinansowych widać też po zainteresowaniu uruchomionym przed trzema lat indeks WIG-ESG – prawie połowa ankietowanych przyznała, że śledzi wartości tego indeksu, który znają niemal wszyscy. Trzy czwarte respondentów wie także, że na rynku krajowym działają fundusze zrównoważone a dwóch na trzech uważa, że mogą one stanowić atrakcyjne formy lokaty oszczędności w ramach programów emerytalnych. – Zdecydowany głos w tym zakresie potwierdza globalny trend, zgodnie z którym pojawia się coraz więcej funduszy emerytalnych uwzględniających kwestie ESG w swoich modelach inwestycyjnych – podkreślają autorzy raportu, Krzysztof Kiśluk i dr Tomasz Karol Wiśniewski z GPW.

Źródło: https://www.rp.pl/