Szkolenie – „Aktualne problemy rolnictwa, w tym sprzedaż żywności przez rolników w ramach obowiązujących przepisów prawnych dotyczących rolniczego handlu detalicznego (RHD)”

Podziel się tym wpisem:

W dniu 13 sierpnia 2022 r. w godz. 10.00-16.00 w Sali OSP Smulsko (pow. turecki), zorganizowano czwarte szkolenie przeznaczone dla rolników, kół gospodyń wiejskich i przedsiębiorców w temacie: „Aktualne problemy rolnictwa, w tym sprzedaż żywności przez rolników w ramach obowiązujących przepisów prawnych dotyczących rolniczego handlu detalicznego (RHD)”.

W szkoleniu uczestniczyło 11 rolników z powiatu tureckiego. Była to grupa zajmująca się różnorodną produkcją rolniczą, aczkolwiek głównie produkcją zbóż oraz małym przetwórstwem warzyw i owoców. Obecne na szkoleniu były również Panie z KGW zajmujące się produkcją domową pierogów, dżemów i innych przetworów owocowo-warzywnych. Uczestnicy wysłuchali prezentacji oraz obejrzeli film z przykładami RHD. Uczestnicy na spotkaniu zadawali dużo pytań dotyczących możliwości podjęcia przez rolnika handlu detalicznego przy małej produkcji owoców, warzyw czy też przetwórstwie zbóż.

„Zadanie zostało sfinansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO”.