Rynek R&D w Polsce – podsumowanie raportu

Podziel się tym wpisem:
  • Temat: Rynek R&D w Polsce – podsumowanie raportu.
  • Termin: 20.12.2023 r. godz. 9.30
  • Platforma: Zoom,
  • Liczba uczestników: 25 osób.
  • Prelegenci: dr Janusz Kornecki, dr Maciej Kokotek, Marcin Miedziński MGroup.

Obszar „research and development” w Polsce to przestrzeń dla osób kreatywnych, ambitnych i odważnych – jest wiele możliwości rozwoju czy źródeł finansowania, ale i równie dużo wyzwań. Podczas webinaru zaprezentowany został raport z badania „Rynek R&D w Polsce” oraz omówione zostały wypracowane rekomendacje.

Dr Janusz Kornecki zaprezentował ogólny stan rynku R&D w Polsce,  scharakteryzował potencjał dla prowadzenia działalności badawczej i rozwojowej, przybliżył wielkość nakładów na działalność badawczą i rozwojową wraz z efektami. Odniósł się do wsparcia działalności B+R z funduszy UE w latach 2014-2023. W końcowej części swojej prezentacji omówił wyniki badań własnych dotyczących potrzeb wsparcia działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Zwrócił m.in. uwagę na, spadającą liczbę polskich wynalazków , pomimo tego że rosną nakłady na B+R.

Drugi z prelegentów, dr Maciej Kokotek przedstawił możliwości finansowania prac B+R na poziomie unijnym oraz na poziomie krajowym. Skoncentrował się na największym w historii Unii Europejskiej programie w zakresie badań naukowych i innowacji tj. Horyzont Europa 2021-2027. Natomiast w zakresie źródeł krajowych przybliżył narzędzia wsparcia oferowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

 W konkluzjach do tej części prezentacji wybrzmiewało, że te możliwości to i tak  za mało, by rozwijać współpracę biznesu i nauki. Stąd poszukiwanie nowych pomysłów, nowych narzędzi – takim może stać się cyfrowa platforma wymiany informacji. Jej szczegółową koncepcję zaprezentował Marcin Miedziński z firmy MGroup. Omówił rekomendowane rozwiązania informatyczne, m.in. język programowania, rekomendacje co do baz danych, kalendarzy, technologii oraz sugestie sprzętowe potrzebne do utrzymania przyszłej platformy.

Podsumowaniem webinaru były pytania i dyskusja z uczestnikami.