[WEBINAR] – PODSTAWOWE WYMOGI PRAWA PASZOWEGO I WPROWADZANIA DO OBROTU PASZ ORAZ KARM DLA ZWIERZĄT

Podziel się tym wpisem:

W dniu 14.11.2023 r. odbył się bezpłatny i webinar w tematyce: „Podstawowe wymogi prawa paszowego i wprowadzania do obrotu pasz oraz karm dla zwierząt”. Wydarzenie zostało przygotowane przez Fundację R&D HUB oraz Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego A. Szymecka-Wesołowska, D. Szostek sp.k. Promocja wydarzenia prowadzona była w mediach społecznościowych oraz pośród partnerów biznesowych, w tym bezpośrednio wśród przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tematyce webinaru.

Webinar był przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców, który zamierzają zacząć lub już prowadzą działalność biznesową w sektorze pasz oraz karmy dla zwierząt. Zostały na nim omówione podstawowe wymogi prawne dotyczące rozpoczęcia takiej działalności (w tym rejestracyjne), przepisy dotyczące bezpieczeństwa, jakości oraz znakowania takich produktów, a także odpowiedzialności prawnej za ich wprowadzanie do obrotu.

Szczegółowy program webinaru obejmował:

  1. Przedstawienie podstawowych aktów prawa paszowego.
  2. Pojęcie paszy, karmy dla zwierząt dokowych, materiału paszowego i dodatku paszowego.
  3. Wymogi rejestracyjne związane z wprowadzaniem do obrotu pasz i karmy dla zwierząt.
  4. Podstawowe wymogi w zakresie importu oraz eksportu pasz i karmy dla zwierząt.
  5. Omówienie podstawowych wymogów bezpieczeństwa i jakości dla pasz i karmy dla zwierząt.
  6. Składniki dozwolone oraz niedozwolone w paszach i karmach dla zwierząt.
  7. Informacja obowiązkowe i dobrowolne w znakowaniu pasz i karmy dla zwierząt oraz zasady ich podawania.
  8. Urzędy kontrolujące pasze i karmy dla zwierząt – Inspekcja Weterynaryjna oraz Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

W trakcie wystąpienia oraz bezpośrednio po nim uczestnicy mieli możliwość zadania pytań, na które odpowiadał prowadzący webinar.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za aktywny udział!