[WEBINAR] – NOWE WYMOGI PRAWNE DOTYCZĄCE OPAKOWAŃ ORAZ WPROWADZANIA DO OBROTU PRODUKTÓW W OPAKOWANIACH

Podziel się tym wpisem:

W dniu 15.11.2023 r. odbył się bezpłatny i webinar w tematyce: „Nowe wymogi prawne dotyczące opakowań oraz wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach”. Wydarzenie zostało przygotowane przez Fundację R&D HUB oraz Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego A. Szymecka-Wesołowska, D. Szostek sp.k. Promocja wydarzenia prowadzona była w mediach społecznościowych oraz pośród partnerów biznesowych, w tym bezpośrednio wśród przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tematyce webinaru.

Webinar poświęcony był omówieniu nowych oraz projektowanych polskich i unijnych zmian wymogów dla opakowań takich tak: nowe unijne rozporządzenie w sprawie opakowań, przepisy wdrażające dyrektywę plastikową i Rozszerzoną Odpowiedzialność Producenta, a także system kaucyjny. Powyższe zmiany przepisów (nowe obowiązki, wymogi, ograniczenia, zakazy) będą dogłębnie oddziaływać na warunki prowadzenia działalności polegającej na wprowadzaniu do obrotu produktów w opakowaniach. Ich prawidłowe wdrożenie dla wielu przedsiębiorców stanie się prawdziwym wyzwaniem.

Szczegółowy program webinaru obejmował:

 1. Przyczyny zmian regulacji opakowań: Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ), Europejski Zielony Ład.
 2. Stosowanie przepisów prawa unijnego (rozporządzenia UE, dyrektywy) oraz konieczność wdrożenia przepisów polskich (ustawy, rozporządzenia).
 3. Rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP).
 4. Opłata opakowaniowa oraz inne nowe opłaty podatki (w tym podatek od plastiku).
 5. Obowiązek stosowania opakowań przydatnych do recyklingu.
 6. Obowiązek stosowania tworzyw z recyklingu.
 7. Wymóg minimalizacji opakowań.
 8. Zakazy i ograniczenia wprowadzania do obrotu produktów i opakowań z tworzyw sztucznych.
 9. Nowe obowiązkowe oznaczenia na produktach i opakowaniach.
 10. System kaucyjny w Polsce.
 11. Odpowiedzialność i sankcje za brak dostosowania się do nowych przepisów.

W trakcie wystąpienia oraz bezpośrednio po nim uczestnicy mieli możliwość zadania pytań, na które odpowiadał prowadzący webinar.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za aktywny udział!