Raport – „Bezpieczeństwo paliwowe Polski…” i „Zeroemisyjna mobilność…”

Podziel się tym wpisem:

Z dumą pragniemy zaprezentować Państwu najnowszy raport opracowany przez dwie organizacje, których cele i działania są ukierunkowane na rozwój elektromobilności i ochronę środowiska naturalnego – Fundację R&D Hub oraz Polską Izbę Rozwoju Elektromobilności

Prezentowane opracowania, tj.: „Bezpieczeństwo paliwowe Polski a technologie zeroemisyjne w transporcie w okresie niestabilnej sytuacji geopolitycznej” oraz „Zeroemisyjna mobilność motorem gospodarki, szanse dla Polski”, stanowią syntetyczne wprowadzenie do tematyki zeroemisyjnego transportu w Polsce, ale także prezentują zagadnienia mające strategiczne znaczenie dla wielu sektorów gospodarki. Odnoszą się m.in. do kwestii dywersyfikacji źródeł pochodzenia surowców energetycznych, jak również próbują odpowiedzieć na pytanie jak może wyglądać polska gospodarka bez ropy i gazu.

Podziel się tym wpisem: