Raport z wyników przeprowadzenia badań w projekcie „Kierunek na GASTRO – niemarnowanie żywności”

Podziel się tym wpisem:

Projekt „Kierunek na GASTRO – niemarnowanie żywności” to wstęp do prac nad oceną i analizą problemu, jakim jest marnowanie żywności w branży gastronomicznej oraz lokalach  żywienia zbiorowego. Inicjatywa jest niezwykle istotna, ponieważ można przeciwdziałać  efektywnie, jeśli dane zjawisko jest dobrze poznane i przedstawione w liczbach, a trudno zarządzać czymś co nie jest poznane.  

W ramach wspomnianych działań przeprowadziliśmy webinarium pod tytułem: „Jak  ograniczyć marnowanie żywności w gastronomii – racjonalne gospodarowanie zasobami”.  Podczas wydarzenia eksperci związani na co dzień z tematem zarządzania żywnością, mieli  okazję przedstawić słuchaczom szerszy zarys zagadnienia oraz wymienić się z innymi  ekspertami wiedzą dotyczącą marnowania żywności w różnych obszarach branży  gastronomicznej. Kolejny etap projektu to badanie, którego celem było oszacowanie realnej  ilości marnowanej żywności w branży gastronomicznej i lokalach żywienia zbiorowego. Ponadto, istotnym elementem było również poznanie przyczyn owego problemu i poziomu  wiedzy społeczeństwa na jego temat.  

Niniejszy raport przedstawia wyniki wstępnych badań. W pierwszej części znajdują się teoretyczne rozważania dotyczące marnowania żywności i odwołania do wcześniejszych prób  zbadania zagadnienia. Druga cześć́ ma charakter empiryczny – skupia się na oszacowaniu  rzeczywistej skali zjawiska, jego przyczyn, a także działań́ społecznych ukierunkowanych na  jego zwalczanie.

Raport został przygotowany przez Fundację R&D Hub wspólnie z Instytutem Promocji Gospodarki i Bankami Żywności w Olsztynie.

Podziel się tym wpisem: